02634217404 

02632514307  

سه شنبه, 03 بهمن 1396 ساعت 14:09
پرستاری از آن دست شغل‌هایی است که تنها با عشق می‌توان در آن ماند و ادامه داد ، امروز روز پرستار است. روزی برای ارج نهادن به زحمات سپید پوشان فداکاری که زاده شده‌اند کمک کنند،…
منتشرشده در اخبار
سه شنبه, 03 بهمن 1396 ساعت 12:57
کمبود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار نیروی پرستار در کشور کمبود پرستار در کشور همچنان در بیمارستان‌ها بیداد می‌کند درحالی‌که وزارت بهداشت می‌تواند با فعال کردن بخش خصوصی در تربیت پرستار و همچنین استخدام پرستاران تازه فارغ‌التحصیل…
منتشرشده در اخبار