02634217404 

02632514307  

سه شنبه, 15 اسفند 1396 ساعت 09:48
سکته قلبی بیماری عروق کرونری منجر به ساخت چربی هایی می شود که در رگ های قلبی انباشته می شوند، و سدی در برابر جریان خون ایجاد کرده و باعث بروز سکته خواهد شد. بدون خون…
منتشرشده در مقالات
شنبه, 12 اسفند 1396 ساعت 22:23
بیمار سکته قلبی هنگامیکه فردی دچار حمله قلبی یا سکته مغزی شده یا تحت عمل جراحی قلبی قرار می گیرد، در دوران بهبودی یا تطبیق با زندگی خود پس از حوادث مربوطه نیاز به توجهات ویژه…
منتشرشده در مقالات