02634217404 

02632514307  

دوشنبه, 10 ارديبهشت 1397 ساعت 21:43
وسایل مورد نیاز برای اندازه گیری فشار خون دستگاه فشارسنج جیوه ای ، بازوبند گوشی
منتشرشده در مقالات
یکشنبه, 17 دی 1396 ساعت 09:57
برسی و ارزیابی فشارخون شریانی دیاستول و سیستول وسایل مورد نیاز دستگاه فشارسنج جیوه ای ، بازوبند گوشی
منتشرشده در مقالات