02634217404 

02632514307  

شنبه, 24 شهریور 1397 ساعت 12:29
پرستاری از سالمند ناتوان یا کم توان بعضی سالمندان ممکن است به اطرافیانشان وابسته باشند و نتوانند کارهای روزمره زندگی مانند لباس شستن، غذاپختن، خرید کردن، حمام رفتن و… را انجام دهند بنابراین این سالمندان ناتوان…
منتشرشده در مقالات