Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/asiapara/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/asiapara/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/asiapara/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/asiapara/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/asiapara/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/asiapara/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/asiapara/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/asiapara/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/asiapara/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/asiapara/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/asiapara/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/asiapara/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/asiapara/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/asiapara/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/asiapara/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/asiapara/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/asiapara/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/asiapara/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/asiapara/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/asiapara/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/asiapara/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/asiapara/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/asiapara/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/asiapara/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/asiapara/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/asiapara/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464
شرایط نگهداری و پرستاری از کودکان و نوجوانان
 02634217404 

02632514307  

شرایط نگهداری و پرستاری از کودکان و نوجوانان

  • Posted on:  سه شنبه, 08 اسفند 1396 ساعت 16:20
  • نوشته شده توسط 

نگهداری از کودکان و نوجوانان

پدر و مادر و دیگر سرپرستـان، مسئولیـت کـودکان را بر عهـده دارنـد اما آنان می توانندبرای انجام این وظیفه کمک دریافت کنند. همـه ی کودکان و نوجوانان حـق رفتن به کودکستان، مدرسـه و در یافت خدمات پزشکی را دارند.

بيشتر پدران و مـادران داراي ارتباط نزديك با مركز كمـك به مادران پيش از تولـد كودك خود هستند. همچنين اين ارتباط دوران پس از تولد و رشد كودك ادامه دارد. در اين ميان مـامـاها، پرستاران و پزشكان در اين مركز فعاليت دارند.

خدمات بهداشتی مدارس

وقتی کودکان به مدرسه می روندبرایانجـاماقدامـاتپیشگیریبهبخشخدماتبهداشتیمدارسمراجعهمی کنند.

تمـام دانـش آمـوزانی که به دوره آمادگی، مدارس ابتـدایی و راهنمـایی و دبیرستان می روندحقدریافتخدماتبهداشتیمدارسرادارند.

در دوره دبستان و راهنمایی سه بار و در دوره دبیرستان دانش آموزان یک بار برای مـلاقـات با بخش بهـداشتی مـدارس به آنجـا فرا خوانده می شوند. این ملاقات ها شـامـل یک مکالمـه ی بهداشتی و نیز اندازه گیری قد، وزن ، بینایی وکمر می باشد. درمدارس کارکنانی نیز وجود دارندکه برای ترویج سـلامتی دانش آمـوزان همـکاری می کنند. این کارکنان می توانند مشـاور اجتماعی،پرستار مدرسه، مدیر،آموزگار ویژه و یا آموزگار مدرسه باشند.

بزرگ کردن نوجوانان در یک فرهنگ جدید

افراد جوان بین ۱۳ تا ۱۹ ساله ”نوجوان“ نامیده میشوند. دراین زمانی است تغییراتی برای افراد جوان و خانواده آن ها اتفاق میا فتد.

تغییرات عادی و ضروری هستند

نوجوانان در حال تغییر از کودکی به بزرگسالی بوده و چیزهای جدید بسیاری را می آموزند. آن ها در بدن و احساسات خود و رفتارها و زندگی اجتماعی خود با تغییراتی را تجربه میکنند.

.

والدین ممکن است متوجه برخی از تغییرات معمول در نوجوانان خود بشوند. آن ها:

خود را جدای از خانواده میبینند و خواهان استقالل بیشتری هستند.

خواهان تصمیم گیری بیشتری برای خود هستند.

دیدگاه ها و عقاید مختلفی را برای والدین شکل میدهند.

دوست دارند زمان بیشتری را با دوستان خود سپری نموده و توجه بسیاری را به افراد همسن و سال خود دارند.

والدین برخی اوقات نگران میشوند که نوجوانان رفتار بدی دارند..

این موضوع می تواند منجر به تعارض بشود اما اگر والدین صبور باشند میتوانند برای مراقبت از کودکان خود که به بلوغ میرسند روش های جدیدی را بیابند..

نوجوانان خود را بشناسید

والدین باید در خصوص کارهایی که نوجوانان انجام میدهند و اعتقادات آن ها اطالعات داشته باشند تا مطمئن بشوند که آن ها سالم و ایمن هستند. وقت گذرانی با نوجوانان، انجام کارهایی که آن ها لذت می برند و صرف وقت جهت درک چیزی که آن ها عالقه دارند می تواند منجر به ایجاد اعتماد بشود.

 

خواندن 658 دفعه

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/asiapara/public_html/templates/insightfx/html/com_k2/default/item.php on line 673
برای ارسال نظر وارد سایت شوید